Month: September 2017

Donation

ဦးရဲထြဋ္ဝင္း(ဒုဥကၠဌ...

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ 1 ရဲမႉးႀကီးမ်ိဳးေဆြ+ေဒၚျမတ္မိုးဝင္း 50000 2 ဦးရဲထြဋ္ဝင္း+ေဒၚသန္းသန္းေႏြး 50000 3 ဦးျမစိုး+ေဒၚအိအိခိုင္ 50000 4 ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္+ေဒၚတင္သန္း 5000 5 ေဒၚေဆြေဆြေအာင္+Dr.ထားထားေအာင္ 10000 6 ေကာင္းသစ္ထူးဟန္+ညီထူးစံ 5000 7 ဦးဟန္ၫြန႔္ မိသားစု